23 joves es beneficiaran aquest estiu a Xàtiva del programa «La Dipu Et Beca»

BASES DIPU ET BECA 2019

El termini de presentació de la sol·licitud és del 12 fins al 19 de juny

L’objectiu és la formació dels estudiants en l’àmbit local, aplicant els coneixements adquirits al curs acadèmic

Xàtiva, 11 de juny de 2019.- 23 joves es podran beneficiar aquest estiu a l’Ajuntament de Xàtiva del programa formatiu «La Dipu Et Beca», en el marc del programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València 2019. L’objectiu d’aquestes ajudes és la formació dels estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 12 fins al 19 de juny de 2019, ambdós inclosos. Les bases estaran disponibles a la pàgina web municipal www.xativa.es i en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva http://xativa.sedelectronica.es. La inscripció podrà fer-se únicament de manera telemàtica i la documentació a aportar s’haurà d’adjuntar a través de la seu electrònica: fotocòpia del DNI, còpia informativa de l’expedient acadèmic amb la mitjana ponderada, fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits, i declaracions responsables. També s’haurà d’aportar en alguns dels casos la fotocòpia de la Declaració de la Renda de l’exercici 2017 i el certificat de minusvalidesa, si pertoca.

D’altra banda, els sol·licitants hauran de realitzar una autobaremació dels mèrits, que posteriorment comprovarà el tribunal. Les puntuacions seran de 2 punts per als empadronats a Xàtiva, fins a 1,5 punts per l’expedient acadèmic, fins a 1 punt pels coneixements del valencià, fins a 0,5 punts per formació complementària, fins a 3 punts per la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant, 1,5 punts per no haver sigut abans destinatari en el mateix programa de beques i fins a 0,5% per altres mèrits. En cas d’empat, es valorarà preferentment els casos en que el sol·licitant acredite la seua situació de discapacitat i no haver gaudit prèviament d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.

En concret, hi haurà una beca per a Recursos Humans, una per a Prevenció de Riscos Laborals, una per a Protocol, una per a Promoció Econòmica, una per a la Oficina Pressupostaria, una per al Centre Cultural CCX, una per a la biblioteca, una per al Arxiu Municipal, quatre per a Educació, una per a Turisme, dos per a Joventut, una per a Benestar Social, sis per a Esports i una altra per a la Policia Local

En l’annex de la convocatòria es poden trobar les titulacions compatibles amb aquestes beques, i que van des de graduats en ADE,Periodisme,Història de l’art Ciències Polítiques, Finances, Turisme, o Educació Infantil fins a Estudis Anglesos o Hispànics, Filologia Clàssica o Catalana o Treball Social, passant per Periodisme, Publicitat, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Història o Història de l’Art entre d’altres.

Els beneficiaris d’aquestes beques seran els estudiants majors de 18 anys que es troben cursant algun dels estudis oficials remesos i que tinguen el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València abans de la data de publicació de les bases. A més a més, no hauran d’estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa finalitat, ni desenvolupar una activitat laboral durant l’exercici de gaudi de la beca.

Bases i més informació: http://blog.xativa.es/wp-content/uploads/2019/06/BASES-DIPU-ET-BECA-20191.pdf

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...