L’IVACE CONCEDEIX UNA AJUDA DE 25.000 € PER AL CONDICIONAMENT DE L’APARCAMENT DISSUASORI

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial està duent a terme polítiques actives

d’estalvi i eficiència energètica en el sector del transport, que contribuïsquen a la reducció del consum d’energia i a la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades.


Des de l’IVACE es pretén incorporar un incentiu econòmic que anime a les entitats i empreses a l’execució de mesures que contribuïsquen a millorar la qualitat ambiental de les ciutats, disminuint les emissions de gasos d’efecte hivernacle i gasos nocius, a l’augment dels usuaris del transport públic i a l’increment de l’eficiència energètica en el transport, emmarcant-se aquesta actuació dins de l’estratègia de la Comunitat Valenciana en matèria d’estalvi i eficiència energètica en el sector del transport per a l’horitzó 2020.

Per Resolució del 21 de febrer de 2018 del President de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, es van convocar ajudes en matèria de mobilitat sostenible, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.


Per açò des de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Xàtiva, s’ha sol·licitat ajudes a l’IVACE per a condicionar una parcel·la de sòl de titularitat municipal, situada en la carretera d’Alzira, al costat de la Residència Novaedat, per a plataforma de transferència de passatgers, amb l’habilitació d’un aparcament i una parada de bus, que permeta una comunicació eficient, logística i energètica, amb les dues zones de major saturació de vehicles de la ciutat, el cas urbà i l’Hospital Lluis Alcanyis, a través de les actuacions encaminades a complir els compromisos internacionals en matèria d’estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018, havent-se concedit a l’Ajuntament una subvenció, de 24.999,50 euros.

Per la qual cosa s’estan portant a terme les obres de condicionament per a la realització d’un aparcament de vehicles amb parada de bus, que permeta la descongestió de vehicles, tant en l’aparcament de l’Hospital, totalment col·lapsat i insuficient en horari de consultes, com en la zona del centre de la ciutat, connectant-se aquest mitjançant un nou bus. 

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...