Comença el tràmit per a la concessió d’explotació de la publicitat estàtica al camp Murta

La concessió, per lliure concurrència, tindrà com objectiu la cerca d’una corporació disposada a gestionar l’àmbit publicitari

Xàtiva, 6 d’agost de 2019.- Després de la revocació de l’autorització administrativa per l’ús i explotació del camp de Futbol «La Murta» al Club Esportiu Olímpic i estant exposada encara publicitat a les instal·lacions sense que es cobre quantitat alguna per aquests anuncis, l’Ajuntament de Xàtiva necessita gestionar de nou l’espai destinat a la publicitat per a rendibilitzar així, el camp esportiu i oferir així la possibilitat que aquelles persones que ho desitgen es tornen anunciar en ella.

L’atorgament d’aquest bé de domini públic per a la concessió administrativa d’ús privatiu s’efectuarà per tant en règim de concurrència i al tractar-se d’un concurs, al qual qualsevol autònom o entitat pot intentar-ho, el cànon mínim establit és de 7.317,00€ (que es calcula agafant el 10% del total calculat de l’estudi de pressupost en matèria de publicitat estàtica esportiva per metre quadrat al camp Murta).

L’entitat o empresa a la qual s’adjudique la concessió tindrà un contracte d’explotació de la publicitat estàtica al camp de futbol Murta establit en un any. En aquest any es tindrà que fer càrrec de la retirada de publicitat que no renove per a la pròxima temporada, el manteniment en relació a la creació i suports o elements necessaris per al desenvolupament del negoci publicitari (panels, pintura, etc.) i dels danys ocasionats per qüestions meteorològiques o diferents condicions dels panels on tindrà que fer-se càrrec de la seua retirada o substitució. Per altra banda també tindrà que ser la encarregada de la gestió publicitària en matèria de captació d’anunciants.

Per aquest motiu, tots els interessats podran trobar tota la informació i documentació al respecte en la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva. La concessió, a més de servir com a resolució a la instal·lació de publicitat estàtica al camp de futbol la Murta, cerca millores en les instal·lacions esportives i en l’àmbit esportiu, com podria ser la possible creació d’escoles i activitats esportives.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...