Convocatòria i proves de selecció de personal per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, subgrup A1, mitjançant sistema selectiu concurs oposició, per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat (Act. 15/11/2019)

01La convocatòria i el text íntegre de les bases estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) núm. 23, de data 1 de febrer de 2019, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8492, de 22 de febrer de 2019. Així com, l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado núm. 55, de 5 de març de 2019.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÈS (docu adjunt)

 

Termini de presentació de sol.licituds: del 6 de març fins al 3 d’abril de 2019, tots dos inclosos.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 6 de març, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 03/05/2019)

DECRET 2019-0464 [Decret aprovació llista provisional plaça Comissari-a]

Termini d’esmena 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

S’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

(Act. 06/08/2019)

DECRET 2019-0964 llista definitiva Comissari

Decret 2019-0964 de 23 de juliol de 2019 sobre aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del tribunal i altres extrems de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, inclosa en el subgrup A1 de titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari d’esta corporació, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat.

(Act, 13/09/2019)

ANUNCI CONVOCATÒRIA COMISSARI/A

La Resolució d’Alcaldia 2019-1156, de 13 de setembre, alça la suspensió de l’inici de les proves selectives de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari prevista en la provisió d’Alcaldia de data 29 d’agost de 2019 i, per tant, la data de celebració del primer exercici de la fase d’oposició és: el dimecres 18 de setembre de 2019, a les 9:30 hores en el Saló de Plens de la Casa de la Ciutat.

(Act. 18/09/2019)

PDF Publicació Anunci Tribunal comissari/a resultats primer exercici fase d’oposició

PDF Publicació Anunci Tribunal comissari/a convocatòria segon exercici 

 

(Act. 24/09/2019)

PDF Anunci Tribunal comissari/a resultats segon exercici proves atlètiques

PDF Anunci Tribunal comissari/a convocatòria tercer exercici

 

(Act. 30/09/2019)

PDF Anunci Tribunal plantilla respostes tercer exercici

PDF Anunci Tribunal comissari/a resultats tercer exercici

PDF Anunci Tribunal comissari/a convocatòria quart exercici

 

(Act. 04/10/2019)

PDF Anunci Tribunal comissari/a resultats quart exercici

 

(Act. 08/10/2019)

PDF Anunci convocatòria cinquè exercici: reconeixement mèdic.

 

(Act. 25/10/2019)

PDF Anunci Tribunal comissari/a qualificació cinquè exercici reconeiximent mèdic

PDF Anunci Tribunal comissari/a convocatòria sisè exercici tema composició

 

(Act. 30/10/2019)

PDF Anunci Tribunal comissari/a resultats sisè exercici

PDF Anunci Tribunal comissari/a convocatòria setè exercici

 

(Act. 05/11/2019)

PDF Anunci Tribunal comissari/a resultats setè exercici memòria projecte

PDF Anunci Tribunal comissari/a convocatòria vuitè exercici

(Act. 15/11/2019)

PDF Anunci Tribunal comissari/a resultats vuitè exercici desenvolupament temari

PDF Anunci Tribunal comissari/a Puntuació fase oposició

PDF Anunci Tribunal plaça comissari/a resultats fase concurs

PDF Anunci Tribunal plaça comissari/a resultats fase concurs oposició

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...