Provisió temporal en Comissió de Serveis d’un lloc de treball d’Intendent de la Policia Local (act. 31/01/2020)

Ocupació
Ocupació

L’Ajuntament de Xàtiva té la necessitat de cobrir temporalment mitjançant comissió de serveis un lloc de treball vacant d’Intendent de la Policia Local.

El personal interessat en aquesta provisió presentarà una sol·licitud dirigida a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament junt amb la documentació exigida en els requisits del lloc, en el termini de CINC DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Decret 2019-1464 [DECRET Criteris de selecció per a la provisió de llocs temporal en Comissió de Serveis.]

Requisits del lloc d’Intendent

Act. 08/01/2020

Publicació en el BOP de l’extracte convocatòria: dimecres, 8 de gener de 2020.

– Termini de presentació de sol·licituds: del 9 de gener fins al 15 de gener de 2020, tots dos inclosos.
– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dijous 9 de gener, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració Gene

Act. 20/01/2020

PDF Decret llista provisional comissió serveis Intendent PDF

Termini d’esmena (1 dia hàbil des de l’endemà d’aquesta publicació): el 21 de gener de 2020.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació d’esmenes, és a dir, el dimarts 21 de gener, en la nostra seu electrònica, s’obrirà un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

Act. 27/01/2020

PDF Decret aprovació llista definitiva Comissió Serveis Intendent

Decret 2020-0072, de 27 de gener de 2020, d’aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del Tribunal, i data de l’entrevista de la Comissió de Serveis per a un lloc d’Intendent.

Act. 31/01/2020

PDF Anunci qualificacions Comissió de selecció Intendent

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...