PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL LLOC DE TREBALL «RESPONSABLE DEPARTAMENT DE QUALITAT AMBIENTAL I MEDI NATURAL» (Act. 06/02/2020)

L’Ajuntament de Xàtiva té la necessitat de proveir temporalment un lloc de treball vacant, «Responsable Departament de Qualitat Ambiental i Medi Natural» pertanyent al Grup C de classificació professional, Subgrup C1, Escala d’Administració General; Subescala: Administrativa, mitjançant comissió de serveis.

El personal interessat en aquesta provisió presentarà una sol·licitud dirigida a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en el termini de CINC DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

PDF. DECRET 2019-1464 [DECRET Criteris de selecció per a la provisió de llocs temporal en comissió de serveis]

PDF.  Requisits del lloc Responsable de Departament de Qualitat Ambiental i Medi Natural

(Act. 06/02/2020)

Publicació en el BOP de l’extracte convocatòria: dijous, 6 de febrer de 2020.

– Termini de presentació de sol·licituds: del 7 de febrer fins al 13 de febrer de 2020, tots dos inclosos.
– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 7 de febrer, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \
Administració General \
Recursos Humans \

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...