Provisió temporal en Comissió de Serveis de dos llocs de treball d’Agent de la Policia Local (act. 21/02/2020)

Ocupació
Ocupació

L’Ajuntament de Xàtiva té la necessitat de cobrir temporalment mitjançant comissió de serveis dos llocs de treball vacants d’Agent de la Policia Local.

El personal interessat en aquesta provisió presentarà una sol·licitud dirigida a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament junt amb la documentació exigida en els requisits del lloc, en el termini de CINC DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

DECRET 2019-1464 [DECRET Criteris de selecció per a la provisió de llocs temporal en Comissió de Serveis.

Requisits del lloc d’Agent de la Policia Local

 

act. 02/01/2020

Publicació en el BOP de l’extracte convocatòria: dijous, 2 de gener de 2020.

– Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de gener fins al 10 de gener de 2020, tots dos inclosos.
– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 3 de gener, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \
Administració General \
Recursos Humans \

act. 24/01/2020

Llista provisional d’asmesos/es i exclosos/es de la Comissió de Serveis d’Agent.

Termini d’esmena (1 dia hàbil des de l’endemà d’aquesta publicació): el 24 de gener de 2020.

El dia per a presentar les esmenes és el 27 de gener de 2020.

S’ha obert un tràmit exclusiu amb el nom Aportació de documents durant els dies d’esmena de la llista provisional per a les comissions de servei de la Policia Local, en la nostra seu electrònica, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

Act. 28/01/2020

PDF Decret llista definitiva comissió serveis agent

Decret 2020-0074, de 28 de gener de 2020, d’aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del Tribunal, i data de l’entrevista de la Comissió de Serveis d’Agent de la Policia Local.

Act. 31/01/2020

PDF Anunci comissió de selecció Agent

Act. 21/02/2020

PDF Decret constitució borsa comissió serveis agent

 

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...