Provisió temporal de llocs de treball vacants mitjançant nomenament provisional per millora d’ocupació

En data 27 de juliol de 2020, per l’Alcaldia-Presidència, s’ha dictat el decret 2020-0982 sobre els criteris de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball vacants mitjançant nomenament provisional per millora d’ocupació en l’Ajuntament de Xàtiva.

En el citat decret s’aprova el procediment i els criteris generals que han de regir la provisió temporal de llocs de treball en millora d’ocupació en l’Ajuntament de Xàtiva.

PDF: Criteris de selecció per provisió temporal de llocs vacants mitjançant nomenament per millora d’ocupació

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...