Convocatòria i proves de selecció de personal per a la cobertura en propietat d’una plaça d’inspector/a de la Policia Local, subgrup A2, mitjançant sistema selectiu concurs oposició, per promoció interna ordinària (Act. 16/10/2020)

Ocupació
Ocupació

La convocatòria i el texte integre de les bases estan publicades en el Butlletí Oficial de la Provincia  de València (BOP) núm,140, de data 23 de juliol de 2019. Així com, un extracte de la convocatòria en el Boletin Oficial del Estado (BOE) núm. 199, de data 20 d’agost de 2019.

PDF Bases convocatòria inspector_a Policia Local

Informació:

– Publicació en el DOGV de l’extracte de la convocatòria: dimecres 21 d’agost de 2019.

– Termini de presentació de sol.licituds: del 22 d’agost fins al 18 de setembre de 2019, tots dos inclosos.


– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dijous 22 d’agost, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:


http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits Administració General \ Administració General Recursos Humans \ Recursos Humans

 

(Act. 29/10/2019)

PDF Anunci de l’Ajuntament de Xàtiva sobre l’aprovació de la llista provisional de personal admès i exclòs de Inspector

–  Termini d’esmena (10 dies hàbils des de l’endemà d’aquesta publicació): del 30 d’octubre al 13 de novembre de 2019 (tots dos inclosos).

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació d’esmenes, és a dir, el dimecres 30 d’octubre, en la nostra seu electrònica, s’obrirà un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

(Act. 23/09/2020)

Nomenament de Tribunal Qualificador

PDF Anunci BOP convocatòria inspector_a designació de Tribunal Qualificador

(Act. 16/10/2020)

Modificació de la composició del Tribunal Qualificador de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’inspector/a de la Policia Local

PDF Anunci BOP modificació tribunal convocatòria plaça inspector_a

 

 

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...