Convocatòria per a la contractació laboral temporal professor/a de piano (Act. 31/01/2017)

Nova convocatòria per a la contractació laboral
temporal mitjançant un contracte de relleu d’un professor/a de piano,
mitjançant el sistema de concurs-oposició, per la declaració de desert de
l’anterior procediment.

Termini de presentació de sol.licituds: del 21 fins al 28 de desembre de
2016( 5 dies hàbils)

Documents adjunts:
Bases específiques que regeixen aquesta contractació
Sol.licitud de participació en el procediment

Nota: En el cas de presentar sol·licitud de participació en la present
convocatòria en correus o registre diferent al de l’Ajuntament de Xàtiva,
enviar mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica:
personalrrhh@ayto-xativa.es, una còpia de la sol·licitud presentada.

(Act. 18/01/2017)

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Llista provisional d’admesos i exclosos

Termini d’esmena (un dia hàbil): 19 de gener de 2017

 

(Act. 23/01/2017)

Aprovació llista definitiva admesos, composició Tribunal i data, lloc i hora prova pràctica convocatòria contractació d’un/a professor/a piano

Aprovació llista definitiva admesos

(Act. 26/01/2017)

Resultats Fase d’oposició: prova pràctica

Resultats prova pràctica

(Act. 31/01/2017)
Anunci Secretari resultats fase concurs i resultats finals contractació
professor/a piano

Anunci secretari resultats

También te puede gustar ...