Contractació d’un/a Agent d’Igualtat i formació de borsa de treball (Act. 24/03/2017)

14Bases que regeixen la convocatòria per a la contractació d’un o d’una Agent d’Igualtat, i posterior formació duna borsa de treball, mitjançant
concurs-oposició

PDF: BASES CONVOCATÒRIA

Sol.licitud d’admissió contractació i formació de borsa d’ Agent d’igualtat (document Annexe III)

PDF: ANNEXE III

Termini de presentació de sol.licituds: del 25 fins al 31 de gener de 2017

En cas de presentació de sol.licitud per altres mitjos previstos en la Llei i diferents al Registre General d’aquest Ajuntament, remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, comunicant la seua presentació i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada i segellada per l’organisme corresponent, conforme l’establit en la base 3.

(Act. 22/02/2017)

Aprovació de la llista provisional d’admeses i excloses

PDF:Llistat d’admeses i excloses

Termini d’esemena: dijous 23 de febrer de 2017 (un dia hàbil a partir al següent al de la publicació)

(Act. 08/03/2017)

Decret aprovació de la llista definitiva, composició tribunal, data exercici procès selectiu Agent d’Igualtat

Decret aprovació llista definitiva, composició tribunal, data exercici procès selectiu Agent Igualtat

(Act. 14/03/2017)

Resultats fase d’oposició

– Termini per a sol.licitud de revisió d’exercici: dimecres 15, dijous 16 i divendres 17 de març de 2017.

– Termini de presentació de mèrits: de dimecres 15 fins a dimarts 21 de març de 2017.24


(Act. 24/03/2017)

Puntuació fase concurs i resultat final

También te puede gustar ...