CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR DE BIBLIOTCA, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 04/02/2020)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Auxiliar de Biblioteca.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

 

Bases Auxiliar Biblioteca

Actualització 24/09/2018

– Publicació en el BOE de l’extracte convocatòria: dilluns, 24 de setembre de 2018.

– Termini de presentació de sol.licituds: del 25 de setembre fins al 24 d’octubre de 2018, tots dos inclosos.

 Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans coms després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimarts 25 de setembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General 
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 05/12/2018)

DECRET 2018-1027 [Decret aprovació llista provisional plaça auxiliar biblioteca]

Termini d’esmena (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 7 al 20 de desembre de 2018 (tots dos inclosos).
En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 7 de desembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

(Act. 15/02/2019)

DECRET 2019-0156 Decret aprovació llista definitva plaça auxiliar biblioteca

Decret 2019-0156, de 13 de febrer de 2019, d’aprovació de la llista definitiva de personal admès i exclòs, composició del Tribunal i altres extrems de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’auxiliar de biblioteca, inclosa en el subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per torn lliure

(Act. 26/03/2019)

 

Anunci del Tribunal sobre convocatòria del segon exercici de la fase d’oposició

Anunci del tribunal amb la plantilla de respostes del primer exercici de la fase d’oposició

Anunci del Tribunal amb les qualificacions del primer exercici de la fase d’oposició

 

(Act. 11/04/2019)

Anunci Tribunal plantilla i noves puntuacions test

 

(Act. 07/05/2019)

Anunci Tribunal Aux Biblioteca resultats segon exercici pràctic

 

(Act. 03/06/2019)

Anunci obertura de sobres de la plaça d’auxiliar de biblioteca

 

(Act. 07/06/2019)

Anunci Tribunal Aux Biblioteca resultats concurs oposició

Anunci Tribunal Aux Biblioteca resultats FASE concurs

Anunci Tribunal Aux Biblioteca resultats FASE oposició

 

(Act. 03/07/2019)

Anunci Tribunal Qualificador Aux Biblioteca nous resultats fase concurs

Anunci Tribunal Qualificador Auxiliar de Biblioteca nous resultats concurs oposició

 

(Act. 30/07/2019)

PDFAnunci relació definitiva d’aprovats procés selectiu cobertura plaça auxiliar de biblioteca

– Termini de presentació de documentació: del 31 de juliol fins al 30 d’agost de 2019, tots dos inclosos.
– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 31 de juliol, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General 
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 28/11/2019)

PDF Decret constitució de borsa d’auxiliar biblioteca

 Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre fins al 2 de desembre de 2019, tots dos inclosos.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 29 de novembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General 
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 04/02/2020)

PDF Anunci llista nova configuració borsa treball auxiliar biblioteca

También te puede gustar ...